سوالات متداول بیمه‌های زندگی

شما می‌توانید از مبلغ ۲۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان با توجه به توان مالی خود حق بیمه بپردازید.
از نوزاد یک روزه تا فرد بالغ ۶۵ ساله می‌تواند بیمه گردد.
شما می‌توانید هنگام اتمام قرار داد بیمه نامه خود را تبدیل به بیمه باز نشستگی نمائید و از حقوق مستمری ان استفاده کنید.