این صفحه در دست ساخت می‌باشد

[button color=”green” size=”medium” link=”https://pasargadonline.com/wp-content/uploads/2018/11/فرم-پیشنهاد.pdf” icon=”fa-download” target=”true”]فرم پرسش‌نامه بیمه عمر و تامین آتیه[/button]

 

[button color=”green” size=”medium” link=”https://pasargadonline.com/wp-content/uploads/2018/11/فرم-اعلام-خسارت-هزینه-های-پزشکی.pdf” icon=”fa-download” target=”true”] فرم درخواست هزینه‌های پزشکی[/button]

 

[button color=”green” size=”medium” link=”https://pasargadonline.com/wp-content/uploads/2018/11/فرم-جدید-اصلاحیه.pdf” icon=”fa-download” target=”true”]فرم درخواست اصلاحیه[/button]

 

[button color=”green” size=”medium” link=”https://pasargadonline.com/wp-content/uploads/2018/11/فرم_درخواست_وام.pdf” icon=”fa-download” target=”true”]فرم درخواست وام[/button]

 

[button color=”green” size=”medium” link=”https://pasargadonline.com/wp-content/uploads/2018/11/health-forms.jpg” icon=”fa-download” target=”true”]فرم گواهی سلامت[/button]